logo
Poplachové systémy narušenia Systémy priemyselnej televízie dochádzkové systémy a systémy kontroly vstupov Systémy elektronickej požiarnej signalizácie
Menu
  INFO:
Cenníky na stiahnutie   ::   pre montážne firmy po zaregistrovaní a prihlásení sa na našu stránku.
Rubrika:  Profil  stránka:  Profil spoločnosti
Hotline
Technická podpora:
Obchodné info:
Fakturačné info:
Naší partneri
Návštevy
Celkom: 168211
December 13898
Dnes: 1

Profil spoločnosti

Organizačno-technické a personálne vybavenie firmy umožňuje zaujať systémový
prístup pri návrhu, projekcii a realizácii komplexných systémov.
Firma LARKO s.r.o. sa pri poskytovaní služieb spolieha výhradne
na svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí poskytujú záruku vysokej odbornosti,
skúsenosti a profesionality. V rámci štandartnej spolupráce sme schopní klientovi
ponúknuť poradenskú službu a nezávislý audit v daných oblastiach.
Technická ochrana objektov spoločnosti LARKO. s.r.o. zabezpečuje kompletné
riešenie mechanických a elektronických bezpečnostných systémov ochrany majetku
režimovým spôsobom, realizáciou uvedených komerčných bezpečnostných služieb :
Všetky prvky a zariadenia sú výrobkami autorizovaných zahraničných výrobcov
bezpečnostnej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a systémov, homologizované
príslušnými pracoviskami štátnej správy a polície s vystavenými certifikátmi.
Vyznačujú sa jednoduchou a užívateľsky príjemnou obsluhou, spoľahlivosťou,
univerzálnosťou, modulárnou koncepciou s možnosťami ďalšieho rozšírenia, diaľkového
ovládania, kompatibilitou s integráciou do bezpečnostných systémov.
Súčasťou našej dodávky odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu
k inštalovaným bezpečnostným systémom a zariadeniam je projektová
dokumentácia, revízna správa, záručné listy , prevádzková kniha, návod
a protokol o zaučení obsluhy.

Dodacie termíny po podpísaní zmluvy o dodávke zriadení a systémov podľa dohody.
Termín nástupu
LARKO. s.r.o. môže zabezpečiť nástup na výkon činnosti
požadovanej služby podľa požiadaviek zákazníka.
Termín inštalácie technických zariadení závisí od jej rozsahu a od prevádzkových
podmienok pre túto činnosť.

Prihlásenie k účtu
Možnosti
Anketa
Ktorý poplachový systém narušenia je pre vás zaujimavejší? (18032 Účastníkov) hlasovalo
Digiplex
58%
Jablotron
42%
Aktuality
Doležité upozornenie ,
1/1/2013
firma LARKO s.r.o. vznikla premenovaním spoločnosti Kraken Tech s.r.o.